Wednesday, August 15, 2012

[2352] เว็บ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสวัสดีครับ

ไม่เฉพาะแค่นักเรียนเท่านั้นหรอกครับที่จะได้รับประโยชน์จากเว็บนี้ ทุกท่านสามารถได้รับประโยชน์ครับ
[1] รายการสด
[2] ตารางออกอากาศ
[3] เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ในเว็บนี้
[4] ชมรายการย้อนหลัง (ดูเป็นวัน ๆ)
[5] ชมรายการย้อนหลัง (เป็นวิชา ๆ)
ให้คลิก ภาษาอังกฤษ ใต้บรรทัด รายการย้อนหลัง

พิพัฒน์

No comments: