Saturday, December 30, 2006

[14] เช็คสต็อก ‘คลังศัพท์’ของท่านได้ที่นี่ครับ

สวัสดีครับ
ผมไปเจอเว็บหนึ่ง เขาเขียนเนื้อหาของเว็บว่าเป็น “แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น จากฐานข้อมูล 900 ข้อ เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น” ผมลองทำดูแล้ว สนุกดีครับ ช่วยทั้งทบทวนและกระตุ้นต่อมศัพท์ให้ตื่นตัว ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ เขาสุ่มจากฐานข้อมูลมาให้เราทำ แต่ละชุด – แต่ละครั้งที่ทำจึงไม่เหมือนกัน ขอเชิญเล่นได้เลยครับ
XX ทดสอบครั้งละ 5 ข้อ
เฉลยเมื่อทำจบชุด: http://www.thaiall.com/cgi/quiz.pl?englishbasic&5
เฉลยทีละข้อ: http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&5

XX ทดสอบครั้งละ 30 ข้อ
เฉลยเมื่อทำจบชุด: http://www.thaiall.com/cgi/quiz.pl?englishbasic&30
เฉลยทีละข้อ: http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&30

เมื่อเล่นจบแต่ละชุด และต้องการเล่นชุดใหม่ ให้คลิกที่ Refresh (ฟื้นฟู)

ถ้าท่านเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเกินไป ช่วยเอาไปแนะนำรุ่นน้องก็ดีนะครับ
ส่วนตัวท่านเชิญขยับไปเล่นชุดที่ยากกว่า จากฐานข้อมูล 9000 คำ ซึ่งมีความยากระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
คลิกที่นี่ครับ
http://www.thaiall.com/quiz/indexo.html#voc
มีทั้งทดสอบแบบ อังกฤษเป็นไทย & ไทยเป็นอังกฤษ ทำทีละ 5 ข้อ, 30 ข้อ, หรือ 60 ข้อ ได้ตามสดวก
InterelaDSD

No comments: