Thursday, July 12, 2007

[239] ใช้ดิกอังกฤษ – ไทย ที่มากับ Microsoft Office

สวัสดีครับ
โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบดิก ในblog นี้จึงเอาดิกมาแนะนำมากพอสมควร
คลิกที่นี่ครับ: พจนานุกรม dictionary

วันนี้ผมขอแนะนำเพิ่มเติมอีก 1 เรื่องครับ ก็คือว่า
1. เว็บดิก online ทั้งหลายแหล่ที่ผมแนะนำไปจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าท่านต่อเน็ตไม่ได้ หรือเน็ตล่มบ่อย หรือเน็ตช้ามาก เช่น ต่อเน็ตได้แล้วยังต้องจุดธูปอัญเชิญให้เจ้าพ่อเน็ตเข้าประทับทรงเพื่อทำงาน อย่างนี้ก็คงไม่ไหว
2. ส่วนเว็บดิกที่ผมแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดมาใช้ offline โดยไม่ต้องต่อเน็ตนั้น ถ้าเป็นเครื่องคอมฯในที่ทำงาน และท่านไปใช้เครื่องคอมฯ ของคนอื่นเขา ก็คงไม่สะดวกอีกเช่นกัน

เพื่อแก้ปัญหานี้ ผมอยากแนะนำให้ท่าน หรือท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ลง Microsoft Office XP Thai Edition 2002 (ฉบับภาษาไทย 2002) ไว้ในคอมฯของท่าน หรือคอมฯทุกตัวในที่ทำงานของท่าน Microsoft Office เวอร์ชั่นนี้ มีดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย ของ ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ซึ่งมีทั้ง (1) คำแปล (2) คำอ่าน (3) คำอื่นที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน (4) คำอื่นที่มีความหมายตรงกันข้าม (5) ตัวอย่างประโยค
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ถ้าเป็น online ก็อยู่ที่เว็บนี้ครับ: http://www.cyberdict.com/dict_english_th.php

แต่ถ้าท่านลงโปรแกรม Microsoft Office XP ฉบับภาษาไทย 2002 ท่านได้ดิกอังกฤษ – ไทย มาใช้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องต่อเน็ต และโดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมดิกชันนารีอื่น ๆ อีกให้ยุ่งยาก

เมื่อเอาโปรแกรม Microsoft Office XP Thai Edition 2002 (ฉบับภาษาไทย 2002) ติดตั้งในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ตอนจะใช้งานก็ไปที่ Start, Programs, Microsoft Office Tools, และสุดท้ายคลิกที่ Microsoft Office พจนานุกรมค้นหาคำไทย

สำหรับ Microsoft Office XP ที่มีดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย ของ ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรมนี้ ต้องเป็น Thai Edition ปี 2002 นะครับ, ไม่ใช่ English Edition, และก็ไม่ใช่เวอร์ชั่นปี 2003 ซึ่งใหม่กว่า

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: