Sunday, September 9, 2012

[2383] เว็บช่วยแปลศัพท์ E->T ทุกคำ-ทั้งหน้าเว็บที่ช่วยแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย ทุกคำ-ทั้งหน้า
เว็บที่ 1: http://dict2003.longdo.com/
วิธีใช้งาน
1.คลิก ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด  ซึ่งอยู่เหนือคำว่า Submit
2.พิมพ์หรือ paste ข้อความภาษาอังกฤษลงไป
3.คลิก Submit!
4. วางเมาส์เหนือคำศัพท์ที่ต้องการรู้ความหมาย


วิธีใช้งาน
1.พิมพ์หรือ paste ข้อความภาษาอังกฤษลงไป, คลิก Click here
2.คลิกที่ Translation ให้เป็นไฮไลต์สีเหลือง, และคลิกเลือก Thai
3.เมื่อคลิกคำศัพท์จะมี tab ใหม่แสดงคำแปลศัพท์เป็นไทย โดยขอให้ดูที่ส่วนล่างของคอลัมน์ขวามือ
-ศัพท์ที่มีตัวอักษรต่อท้าย เช่น  –ed, -s, -es, -ly ท่านอาจจะต้องเอาออกก่อน ซึ่งจะช่วยให้คำแปลศัพท์เป็นไทยสมบูรณ์ขึ้น
 -คลิกไอคอนรูปลำโพงที่มุมล่างขวาของสี่หลี่ยม เพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
-ปิด tab เมื่อเลิกใช้งาน
4.คลิก Back เพื่อต้องการให้แปลข้อความใหม่

อนึ่ง ถ้าต้องการให้เว็บแสดงความหมายของศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ให้...
{1.พิมพ์หรือ paste ข้อความภาษาอังกฤษลงไป, คลิก Click here}
2.คลิกที่ Definition  ให้เป็นไฮไลต์สีเหลือง, และคลิกเลือก dictionary ที่ต้องการ ในที่นี้ขอแนะนำ TheFreeDictionary หรือ Cambridge
3.เมื่อคลิกคำศัพท์จะมี tab ใหม่แสดงความหมายของศัพท์คำนั้นเป็นภาษาอังกฤษ จาก dictionary ที่คลิกเลือก

No comments: