Monday, September 24, 2012

[2400] ติดตั้ง add-ons ดิกชันนารี Oxford, Longman, Cambridgeสวัสดีครับ
เท่าที่สังเกตดู หลายท่านที่สนใจภาษาอังกฤษ จะเน้น speaking skill มากกว่าอย่างอื่น แต่จริง ๆ แล้ว reading skill ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าอย่างอื่น เพราะทักษะการอ่านจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่ช่วยให้การฝึกฟัง, ฝึกพูด, และฝึกเขียน เป็นไปอย่างสะดวก, เป็นตัวช่วยที่ซื่อสัตย์และแข็งขัน  เพราะฉะนั้น เราควรฝึกอ่านทุกวัน

เมื่ออ่านภาษาอังกฤษและติดศัพท์  สิ่งที่ต้องทำประการแรกคือเดา ไม่ใช่เปิดดิก  การเดาอาจเป็นศาตร์ที่บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้สอน  ถ้าใครต้องการรู้ว่าเดาศัพท์เดาอย่างไร ลองอ่านที่นี่
ตามความเห็นส่วนตัว การที่เราจะเดาศัพท์ได้สะดวก เราควรรู้ศัพท์พื้นฐานไว้ก่อน ซึ่งจะเป็นบันไดให้เราปีนไปหาศัพท์ที่สูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้น  ลองศึกษาศัพท์พื้นฐานได้ที่นี่ครับ

แต่บางครั้ง เราก็ต้องการอ่านเก็บใจความอย่างละเอียด และจำเป็นต้องรู้ศัพท์ทุกตัว ในแง่นี้ขณะที่อ่าน เราจึงมีงาน 3 อย่าง คือ 
1.เปิดดิก เพื่อดูคำแปล (เป็นภาษาไทย) หรือความหมาย(เป็นภาษาอังกฤษ) ของศัพท์ที่เราไม่รู้
2.เลือกคำแปล หรือความหมาย ของศัพท์ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่อ่าน (ศัพท์คำหนึ่ง ๆ มีหลายความหมาย)
3.ตีความให้อ่านจนเข้าใจ

ตัวช่วยที่ผมเคยแนะนำคือการติดตั้ง  add-ons Longdo dictionary อังกฤษ <- - > ไทย ซึ่งทำให้งานหนักข้อที่ 1 คือ เปิดดิก หมดไปทันที เหลือเพียงอีก 2 งาน คือ เลือกคำแปล และตีความ
ผมได้แนะนำ การติดตั้ง  add-ons Longdo dictionary ไว้ที่นี่ (โดยให้ใช้กับ  browser Google Chrome และ Firefox)

แต่ผมมาดูอีกที ถ้าต้องการพัฒนาขึ้นไปอีก 1 ระดับเราน่าจะใช้ add-ons  dictionary อังกฤษ – อังกฤษ ซึ่งก็ทำออกมาบริการหลายค่าย  ในวันนี้ผมเจออยู่ค่ายหนึ่งที่มีดิก add-ons ของ Longman, Oxford และ Cambridge ให้เราใช้ น่าสนใจอย่างยิ่ง  มีชื่อว่า add-ons  Lookup Definitions Online

ถ้าท่านใช้  browser Google Chrome
1.เปิด browser Google Chrome
3.คลิก +ADD TO CHROME  และ คลิก add
4.คลิกที่รูปเต่าทองที่ท้าย URL และติ๊กเลือกดิกชันารี อังกฤษ ยี่ห้อที่ต้องการใช้ เช่น (ขอแนะนำ) Cambridge, Longman, Oxford (ผมรู้สึกว่า Oxford น่าใช้มาก เพราะแสดงทุกความหมายของคำศัพท์ในการคลิกคราวเดียว)
5.คลิก Save

ถ้าท่านใช้  browser Firefox
1.เปิด browser Firefox
3.คลิก +Add to Firefox และ คลิก Install Now
หมายเหตุ: browser Google Chrome มีให้เลือกใช้ทั้ง 3 ยี่ห้อคือ Cambridge, Longman, Oxford แต่  browser Firefox มีให้เลือก Longman อย่างเดียว

การใช้งาน
1.เปิดหน้าเว็บด้วย browser Google Chrome หรือ Firefox
2.ดับเบิ้ลคลิกหรือไฮไลต์คำศัพท์
3.คลิกขวา, คลิก Lookup Definitions Online , คลิกบรรทัดดิกเล่มที่ต้องการ

ท่านอาจจะติดตั้ง add-ons ทั้ง 2  แบบ คือ อังกฤษ – ไทย (Longdo Dict) และ  อังกฤษ – อังกฤษ (Cambridge, Longman, Oxford) และเลือกใช้ตามชอบใจ

พิพัฒน์

No comments: