Sunday, October 7, 2012

[2412] ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กับ True ปลูกปัญญาสวัสดีครับ
ในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ กับ เว็บ True ปลูกปัญญา
ไปที่นี่ครับ

เมื่อเข้าไปแล้ว  มีวิธีหาข้อสอบ 2 วิธี คือ
1.คลิก ป.1 – ป.6 หรือ ม. 1 – ม.6 ตามที่ท่านต้องการจะทำข้อสอบ
2. พิมพ์คำค้น เช่นคำว่า ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลงในช่อง ค้นหาข้อมูล :   

พิพัฒน์ 

No comments: