Thursday, October 11, 2012สวัสดีครับ
พ.ศ. นี้ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เป็นสิ่งที่ควรแสวงหามาทราบไว้ เพราะในปี 2015 ภูมิภาคนี้จะกลายเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจเดียวกัน ที่เรียกว่า AEC  หรือ ASEAN Economic Community

อาจารย์ประหยัด ภารการ แห่ง โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำวีดิโอสั้นแนะนำแต่ละประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา ผมดูแล้วเห็นว่าน่าชมมากครับ เนื้อหากระชับในประเด็นพื้นฐานที่ควรรู้  และที่ผมชอบมาก ๆ ก็คือ วีดิโอชุดนี้ซึ่งมี 1 คลิปต่อ1 ประเทศ มีเพลงของประเทศนั้นประกอบไปพร้อม ๆ กับให้เราอ่านข้อความสั้น ๆ บนจอพร้อมดูภาพไปทีละภาพ ๆ  
เชิญครับ...

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

No comments: