Sunday, January 7, 2007

[24[ ดาวน์โหลดดิกฟรีลงเครื่องไว้ใช้งาน

สวัสดีครับ
ผมได้แนะนำเว็บที่สามารถเข้าไปใช้ดิกชันนารีได้ฟรีเวลาต่อเน็ต online ที่ลิงค์นี้ http://intereladsd.blogspot.com/2006/12/blog-post_25.html

แต่ถ้าท่านไม่อยากยุ่งยากต้องต่อเน็ตทุกครั้งเวลาจะใช้ดิก ทำได้ครับ ก็ไปดาวน์โหลดดิกจากเน็ตมาติดตั้งไว้ในเครื่อง (เป็น freeware ) และสามารถใช้ได้ฟรีตลอดเวลาแบบ offline โดยไม่ต้องต่อเน็ต

บางท่านอาจพบปัญหาบางประการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ 3 ขั้นตอนนี้ คือ 1.การดาวน์โหลด 2.การติดตั้ง หรือ3.การใช้งาน ขอให้พยายามสักนิดนะครับ เพราะถ้าผ่านพ้นไปได้ก็จะได้ดิกฟรีมาใช้งานได้สบายๆ แต่ถ้าติดขัดจริงๆก็โทรถามไปที่ฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กพร.ก็ได้ครับ

เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ
ประเภท ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย
1. Dict Hope [ขนาด 9.70 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=1737
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=1737&mirror=0

2. จ๊ะเอ๋ดิกชั่นนารี (Ja-a Dictionary) [ขนาด 6.74 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2026
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=2026&mirror=1

3. HighLight Dictionary [ขนาด 6.26 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3342
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3342&mirror=0
หรือ http://www.thaiware.com/main/download.php?id=3342&mirror=1

4. Loy Dictionary [ขนาด 25.7 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=5229
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=5229&mirror=0

5. IT-Cat Talking Dictionary ออกเสียงคำศัพท์ได้ด้วย [ขนาด 16.0 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=7510
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=7510&mirror=0
หรือ http://www.thaiware.com/main/download.php?id=7510&mirror=1

6. e-Dic [ขนาด 9.32 MB]
หน้าตา: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2242
ดาวน์โหลด: http://www.thaiware.com/main/download.php?id=2242&mirror=0

7 LEXiTRON ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย & ไทย - อังกฤษ [ขนาด 20.7 MB หรือ 6.45MB ถ้าในเครื่อง ติดตั้ง Java Runtime Environment 1.5 ไว้แล้ว ]
หน้าตา: http://lexitron.nectec.or.th/ จะใช้ online โดยไม่ดาวน์โหลดก็ได้
ลงทะเบียนให้ครบขั้นตอนที่นี่ก่อน: http://lexitron.nectec.or.th/regisuser.php
หลังจากนี้จึง Log In โดยกรอก username และ Password (ที่เปลี่ยนใหม่) เพื่อดาวน์โหลดที่นี่ http://lexitron.nectec.or.th/

ประเภท ดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ
1. WordWeb 5 เป็นดิกอังกฤษ – อังกฤษ ใช้ฟรีที่ดีที่สุด [ขนาดประมาณ7 MB]
ดาวน์โหลด: Download Now

2. Merriam Webster´s Concise Dictionary 2.1 [ขนาด 1.59 MB]
ดาวน์โหลด: http://tinyurl.com/jrgno

3. TheSage´s English Dictionary and Thesaurus 1.1.2 [ขนาด 8.06 MB]
หน้าตา: http://www.tucows.com/screenshot/412035/1476658
ดาวน์โหลด: http://www.tucows.com/preview/412035
หรือ http://www.snapfiles.com/get/thesage.html

พิพัฒน์

1 comment:

Anonymous said...

คุณพิพัฒน์ ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะเป็นเว็บที่ดีมากๆจริงๆค่ะมีทุกอย่างที่ให้ความรู้ที่ต้องการ