Friday, January 19, 2007

[35] “ความฝันอันสูงสุด” The Impossible Dream

สวัสดีครับ
ผมเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับโคลงกลอนภาษาอังกฤษแม้แต่นิดเดียว แต่เมื่อได้อ่านเนื้อเพลงภาษาอังกฤษของเพลง “ความฝันอันสูงสุด” The Impossible Dream ก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาในใจ อยากให้ท่านผู้อ่านได้ชื่นชมความงดงามของบทเพลงนี้ด้วยเช่นกัน ขอเชิญครับ

1. อ่านความเป็นมาของเพลง เนื้อเพลงภาษาไทย และเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ: http://tinyurl.com/2kvyj7
2. คลิกเพื่อฟังเพลง: http://tinyurl.com/2oy5lr
3. คลิกเพื่อฟังหรือ save เพลงเก็บไว้ฟัง: http://tinyurl.com/2wsvf4
4 คลิกเพื่อฟังเพลง ร้องโดย สันติ ลุ่นเผ่: http://www.uthaisak.net/hidream.htm
InterelaDSD

No comments: