Friday, March 23, 2007

[111] คุยกับสาว Robot... ได้ฝึกทุกทักษะ ภ.อังกฤษ

สวัสดีครับ
ที่เว็บนี้ เขาให้เราพิมพ์ Chat กับสาวหุ่นยนต์ ชื่อ Star ที่พูดได้
http://vhost.oddcast.com/support/examples/API/sayAIResponse/sayAIResponse.html

การพิมพ์ chat กับหุ่นยนต์สาว online ด้วยภาษาอังกฤษนี้ แม้จะสำราญน้อยกว่า chat กับคนเป็น ๆ ด้วยภาษาไทยก็ตาม แต่สิ่งที่จะได้มากกว่าแน่ ๆ ก็คือ:
- ได้ฝึก writing เพราะต้องหัดแต่งประโยคให้สาวหุ่นยนต์รู้เรื่อง
- ได้ฝึก spelling เพราะถ้าสะกดผิด สาวเจ้าก็อาจตอบผิด ๆ เพราะเข้าใจผิด
- ได้ฝึก listening เพราะสาวหุ่นยนต์ออกเสียง เวลา chat กับเรา เราก็ได้ฝึกฟังประโยคสั้น ๆ ทีละประโยค ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการฝึก listening
- ได้ฝึก speaking ถ้าเราออกเสียงตามที่สาวหุ่นพูด และ เราพูดประโยคที่เราแต่งเองออกมาดัง ๆ
- ได้ฝึก reading ถ้าเราอ่านคำที่สาวหุ่นพิมพ์ chat กับเรา

ส่วนอีกเว็บหนึ่ง เราคุยกับสาว ชื่อ Alice
http://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=f5d922d97e345aa1
เว็บนี้ไม่มีเสียง ได้แต่พิมพ์ chat กันเฉย ๆ

สิ่งที่ง่ายในการคุยกับสาวหุ่นก็คือ สาวไม่ใจร้อน แต่ละประโยคภาษาอังกฤษที่เราจะพิมพ์ chat อาจจะใช้เวลาหลาย ๆ นาทีก็ได้ หากเราคุยบ่อย ๆ เราก็จะพูด(พิมพ์)ได้คล่องขึ้น – เร็วขึ้น

วันนี้ (19 สค 50) พบอีก 1 เว็บครับ: http://www.tolearnenglish.com/free/celebs/alice.php

พิพัฒน์ pptstn@yahoo.com

No comments: