Sunday, June 10, 2007

[205] การ์ตูนพร้อมเสียง สำเนียงเจ้าของภาษา

สวัสดีครับ
ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้จัดทำเว็บไซต์ที่ช่วยประชาชนตามชื่อของศูนย์ คือช่วย “พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ

เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บนี้แล้ว (http://www.eldc.go.th/eldc3/page/general/index.jsp) จะพบว่ามีบริการให้ไว้หลายอย่าง แต่ในที่นี้นี้ผมขอยกมาอย่างเดียวครับ คือ เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการ์ตูน http://www.eldc.go.th/eldc3/page/eldc_toons/index.jsp

เป็น การ์ตูนพร้อมเสียง โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้บรรยาย มีคำอธิบายศัพท์สำนวนที่ควรรู้ เนื้อเรื่องสั้น ๆ น่าสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัว จะฟังซ้ำ-อ่านซ้ำกี่ครั้งก็ได้

การ์ตูนพร้อมเสียงนี้ ผมเห็นว่าจะช่วยผู้ศึกษาพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ คือ 1.ฝึกฟัง - 2. ฝึกอ่าน - 3.ฝึกพูด(โดยการพูดตาม) -และ 4.ฝึกเขียน(ฟังโดยไม่ดู script, เขียนตามที่ได้ยิน, แล้วเทียบกับ script) ลองเข้าไปใช้บริการได้เลยครับ

1.Auto (อุตสาหกรรมยานยนต์)
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=auto

2.Fashion (อุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบ (สิ่งทอและอัญมณี))
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=fashion

3.Food (อุตสาหกรรมอาหาร)
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=food

4.Health & Spa (อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=health

5.IT (อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ)
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=it

6.Tourism (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขายสินค้าและของที่ระลึก)
http://www.eldc.go.th/etoons/archive.jsp?cat=tour


และมีบริการอีก 2 อย่างครับ ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมาก ๆ คือ
1. ทดสอบภาษาอังกฤษ http://www.eldc.go.th/eldc3/page/e_exam/index.jsp
2. เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม (เลือกคลิกเกมที่คอลัมน์ซ้ายมือ) http://www.eldc.go.th/FlashGame1/page/index.jsp

พิพัฒน์
[แจ้งลิงค์ขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย ใต้บรรทัดนี้]

No comments: