Sunday, June 24, 2007

[225] Slang Dictionaries online

สวัสดีครับ
โดยทั่วไปดิกชันนารีมาตรฐานระดับโลก เช่น Oxford Longman Cambridge หรือ Webster ก่อนที่เขาจะบรรจุศัพท์ใหม่ลงไปในการพิมพ์ครั้งใหม่ เขาจะดูแล้วดูอีกว่า ศัพท์ตัวนี้มีท่าทางว่าจะอายุยืน ไม่ใช่เกิดขึ้นและตายไปในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งถ้าเขาเอาแต่คำพวกนี้มาพิมพ์ไว้ในดิกของเขา ดิกดัง ๆ ระดับเขาอาจจะกลายเป็นสุสานเก็บคำศัพท์ที่ไม่มีใครใช้

แต่โลกยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่า ของที่เกิดเร็วและตายเร็วมีอยู่มากมาย ซึ่งรวมถึงคำศัพท์ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการหาศัพท์ใหม่ หรือ ศัพท์ slang ท่านมาหาในเว็บอาจจะสะดวกกว่าหาในดิกชันนารีที่พิมพ์ขายเป็นเล่ม ๆ เพราะศัพท์ภาษาอังกฤษ เกิด- แก่ – เจ็บ – ตาย เร็วเหลือเกิน ทันทีที่พิมพ์เสร็จและวางขายในร้านหนังสือ ศัพท์หลายคำในดิกเล่มนั้นอาจจะเลิกใช้แล้ว และอีกหลายคำก็เกิดขึ้นใหม่ไปเปิดดูก็ไม่พบ

ในสถานการณ์เช่นนี้ slang dictionary online จึงน่าจะช่วยเราได้มากกว่า และในหลาย ๆ เว็บ เจ้าของเว็บก็จะให้คนอ่านเขียนศัพท์ใหม่ใส่ลงไปในเว็บของเขา เรียกว่าทั้งเจ้าของเว็บและคนอ่านช่วยกันเขียนดิก หลายครั้งก็เขียนอย่างมีอคติ อย่างใช้อารมณ์ อย่างรู้ไม่รอบด้านหรือรู้ผิด ๆ แต่ที่เขียนดีน่าอ่านก็คงจะมีเยอะเช่นกัน

เป็นอันว่า ถ้าท่านไปพบศัพท์ใหม่ หรือศัพท์ slang ที่หาความหมายจากที่ไหนก็หาไม่พบ ลองเข้าไปปรึกษาดิกชันนารีข้างล่างนี้ อาจจะได้คำตอบที่ต้องการ ส่วนท่านจะเชื่อคำตอบที่ได้รับมาก-น้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านครับ

เว็บที่ 1 รวม slang dictionary จาก YAHOO directory
http://dir.yahoo.com/Reference/Dictionaries/Slang/

เว็บที่ 2 รวม slang dictionary จาก GOOGLE directory
http://directory.google.com/Top/Reference/Dictionaries/World_Languages/E/English/Slang/

หรืออาจจะมีวิธีที่ง่าย ๆ อีก 1 วิธีในการหาความหมายของคำศัพท์ คือ

1- ไปที่ http://www.google.com/
2- พิมพ์ คำว่า define, เว้น 1 เคาะ, พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการ เช่น ต้องการหาความหมายของคำว่า virus ก็พิมพ์ลงไปอย่างนี้ [define virus] … วงเล็บเหลี่ยมไม่ต้องพิมพ์ลงไปนะครับ
3. ดูความหมายจาก 2 ที่ครับ คือ
3.1 ที่บรรทัด Results of 1 – 10 of about for ….. จะพบคำว่า virus, ท่านสามารถคลิกที่คำว่า virus เพื่อดูความหมายได้เลย
3.2 คลิกที่เว็บแรกที่ Google แสดงผลการค้นหา นั่นแหละครับ จะมีความหมายของคำว่า virus

ลองเล่นดูนะครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: