Saturday, June 23, 2007

[222] ท่านที่ไม่คุ้นกับ ‘โฟเนติก’ เชิญที่นี่ครับ

สวัสดีครับ
การที่ใช้ dictionary อังกฤษ – อังกฤษ จะพบว่าเขามักจะมีตารางแสดงสัญลักษณ์การออกเสียงสระและพยัญชนะให้ไว้ที่ด้านในของปกหลังหรือปกหน้า ซึ่งจะช่วยให้เราออกเสียงได้โดยศึกษาจากสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ ที่เรียกว่า International Phonetic Alphabet (IPA) symbols หรือ โฟเนติก

ท่านที่ไม่คุ้นเคยกับโฟเนติกพวกนี้ แรก ๆ อาจจะรู้สึกว่ามันมีเยอะแยะจนจำไม่หวาดไม่ไหว แต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าค่อย ๆ ดูช้า ๆ ไปทีละตัว ก็จะจำได้อย่างรวดเร็ว หรือในตอนแรกอาจจะ print ตารางแสดงสัญลักษณ์เหล่านี้มาศึกษาจริง ๆ จัง ๆ สัก 10 นาทีก่อน เดี๋ยวเดียวก็จะจำได้ทั้งหมดเองแหละครับ

และเว็บข้างล่างนี้ จะช่วยให้ท่านจำโฟเนติกที่ท่านพบใน dictionary อังกฤษ – อังกฤษ, มีเสียงให้ท่านฟัง, และมีแบบฝึกหัดให้ท่านซ้อม ขอเชิญครับ

(1) ตารางแสดงสัญลักษณ์การออกเสียง สระ และพยัญชนะภาษาอังกฤษ (phonetic)
http://www.usingenglish.com/handouts/beginner/phonemic-script.pdf

(2) ตารางแสดงสัญลักษณ์การออกเสียง สระ:
http://www.navy.mi.th/dockyard/knowledge/knowledge23.htm
http://esl.about.com/library/listening/blIPAvowels.htm (คลิกรูปลำโพงเพื่อฟังเสียง)
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/vowels.htm

(3) ตารางแสดงสัญลักษณ์การออกเสียง พยัญชนะ:
http://www.navy.mi.th/dockyard/knowledge/knowledge24.htm
http://esl.about.com/library/listening/blIPAconsonants.htm (คลิกรูปลำโพงเพื่อฟังเสียง)
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/linguistics/russell/138/sec1/cons.htm

(4) เว็บนี้ดีมากครับ อธิบายการออกเสียงภาษาอังกฤษ (สระ พยัญญชนะ คำ ประเยค การสนทนา - มีคำอธิบาย พร้อมแบบฝึกหัด)
http://www.navy.mi.th/dockyard/knowledge.htm

(5) An English Pronouncing Dictionary with Instant Sound
พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการฟังลงไป, คลิก Submit, จะได้ยินเสียงคำศัพท์นั้นทันที-รวดเร็วมาก ถ้าต้องการฟังคำนั้นซ้ำก็ให้วางเมาส์บนคำศัพท์นั้น

http://www.howjsay.com/

ถ้ามีเวลาก็ขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
http://th.wikipedia.org/wiki/AmEng_Pronunciation
http://www.samakki.com/translation/thairoman.html

พิพัฒน์
[แจ้งลิงค์ขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย ใต้บรรทัดนี้]

No comments: