Monday, September 17, 2007

[300] คำนี้เขียนอย่างไร... 100 คำ/100 ข้อ

สวัสดีครับ
ลองทดสอบตัวเอง เรื่อง vocabulary และ spelling จากคำถาม 10 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ = 100 ข้อ ได้ที่นี่ครับ
http://www.kengpasa.com/Exercise/write/writing.asp

เสร็จแล้ว ทำ test อีก50 ข้อ สนุก ๆ ทั้งนั้นเลยครับ คลิก Test

สำหรับท่านที่เรื้อภาษาอังกฤษมานาน test พวกนี้ช่วยเคาะสนิมดีเหมือนกันครับ
และสำหรับน้องนักเรียนนักศึกษา ศัพท์พื้นฐาน 100 คำนี้ จำไว้ไม่เสียหลายครับ เพราะเป็นศัพท์ที่ใช้บ่อย
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: