Thursday, November 1, 2007

[356] วิธีการทำสมุดจดศัพท์ส่วนตัว Online

สวัสดีครับ
การมีสมุดจดศัพท์ดี ๆ สัก 1 เล่มเป็นเครื่งมือที่ดีมากในการขยาย database ศัพท์ในสมองของเรา ให้เราจำศัพท์ได้ง่าย ๆ – จำได้มาก ๆ – และจำได้นาน ๆ

ผมเคยบอกน้อง ๆ หลายคนว่า ตอนนี้อายุยังน้อย สมองยังแล่น ขยันจำศัพท์ไว้เยอะ ๆ ตุนไว้ในสมอง ศัพท์พวกนี้จะเป็นทรัพย์สมบัติที่ดี - เป็นพื้นฐานอันวิเศษที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษ รู้ศัพท์มากช่วยให้รู้ศัพท์มาก (อย่าเพิ่งงงครับ) เหมือนมีเงินมากช่วยให้มีเงินมาก เพียงแค่ฝากธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ย ถ้าเอาไปลงทุนก็จะได้กำไร เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้ศัพท์มาก ก็ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ได้รู้เรื่องมาก ศัพท์ที่เรารู้ก็จะค่อย ๆ เติมโตขึ้นเรื่อย ๆ หรือแม้เมื่อไปพบศัพท์ใหม่ ๆ ก็จะะเดาความหมายได้ง่าย เนื่องจากฐานคำศัพท์ที่แน่นหนาช่วยในการเดา คิดง่าย ๆ อย่างนี้ก็ได้ครับ เราอ่านเรื่อง ๆ หนึ่ง ถ้าเรารู้ศัพท์สำคัญ 75 % ก็ไม่ยากนักที่เราจะเดาความหมายของศัพท์อีก 25 % ที่เราไม่รู้ แต่ถ้าเรารู้ศัพท์แค่ 25 % การจะเดาความหมายของศัพท์อีก 75 % คงยากเอาการทีเดียว

ตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่น ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ผมทำสมุดจดศัพท์ขึ้นใช้เอง โดยการจดศัพท์คำหนึ่ง ๆ จะใช้ 5 บรรทัด โดยมี format ที่แน่นอน คือ: คำอ่าน / คำศัพท์ / ประเภทของคำ / ประโยค หรือวลีตัวอย่าง / ความหมายหรือคำแปล

ขอยกตัวอย่างตามข้างล่างนี้ครับ
XXXXX
บรรทัดที่ 1 คำอ่าน: บิว'ทิฟูล
บรรทัดที่ 2 คำศัพท์: beautiful
บรรทัดที่ 3 ประเภทของคำ: adj. (คือ adjective คำคุณศัพท์)
บรรทัดที่ 4 ประโยค หรือวลีตัวอย่าง: a beautiful woman / face
บรรทัดที่ 5 ความหมายหรือคำแปล: สวย
XXXXX

ตอนทวนศัพท์ ผมก็จะใช้แผ่นกระดาษแข็ง ๆ ปิด – และเปิด ทีละบรรทัดจากบนลงล่าง โดยก่อนเปิดก็นึกก่อนว่า สิ่งที่อยู่ในบรรทัดถัดไปคืออะไร ผมทำอย่างนี้มาหลายปี ก็ได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะ ทุกวันนี้แก่แล้ว สมองไม่ค่อยแล่นเหมือนเก่า แต่ศัพท์ที่ตุนไว้แต่ดั้งเดิมสมัยหนุ่ม ๆ ทำให้ไม่มีปัญหามากนักในการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน เพราะมีศัพท์ที่เคยฟูมฟักรักษากันมาตั้งแต่เด็กเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์

ผมยังเชื่อว่า Format สมุดจดศัพท์ของผมก็น่าจะยังใช้ได้ ท่านจะจดวันละน้อยหรือมากคำเพียงใด ก็ตามศรัทธาและเวลาที่มีให้

และเนื่องจากวันนี้เรามีอินเตอร์เน็ตใช้ ผมจึงอยากจะเสนอให้ท่านทำ สมุดจดศัพท์ส่วนตัว online ไว้ใช้ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ

X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
คำที่ 1
เสียงอ่าน
: http://www.howjsay.com/index.php?word=beautiful&submit=Submit
(ถ้าต้องการฟังซ้ำ ให้เอาเมาส์วางบนคำศัพท์สีชมพู)
คำอ่าน: บิว'ทิฟูล
คำศัพท์: beautiful
ประเภทของคำ: adj.
ตัวอย่าง: a beautiful woman / face
คำแปล: สวย

คำที่ 2:
เสียงอ่าน:
http://www.howjsay.com/index.php?word=development&submit=Submit
คำอ่าน: ดิเวล'เลิพเมินทฺ
คำศัพท์: development
ประเภทของคำ: noun
ตัวอย่าง: the development of basic skills...
คำแปล: ความก้าวหน้า, การพัฒนา

คำที่ 3
เสียงอ่าน
: http://www.howjsay.com/index.php?word=nature&submit=Submit
คำอ่าน: เน'เชอะ
คำศัพท์: nature
ประเภทของคำ: noun
ตัวอย่าง: the beauties of nature
คำแปล: ธรรมชาติ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
คำที่ 1
เสียงอ่าน
: http://www.howjsay.com/index.php?word=keyboard&submit=Submit
คำอ่าน: คี'บอร์ด
คำศัพท์: keyboard
ประเภทของคำ: noun
ตัวอย่าง: a computer keyboard
คำแปล: คีย์บอร์ด, แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด

คำที่ 2
เสียงอ่าน
: http://www.howjsay.com/index.php?word=singer&submit=Submit
คำอ่าน: ซิง’ เงอ
คำศัพท์: singer
ประเภทของคำ: noun
ตัวอย่าง: a pop singer
คำแปล: นักร้อง

คำที่ 3

เสียงอ่าน: http://www.howjsay.com/index.php?word=souvenir&submit=Submit
คำอ่าน: ซูวะเนียร์'
คำศัพท์: souvenir
ประเภทของคำ: noun
ตัวอย่าง: I bought a model of the Eiffel Tower as a souvenir of Paris.
คำแปล: ของที่ระลึก
X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ถ้าท่านทำ Blog เป็น ก็เอาสมุดจดศัพท์นี้ไปไว้ใน Blog แต่ถ้าทำไม่เป็น ก็เอาหน้า email นั่นแหละครับ เป็นสมุดจดศัพท์ อันที่จริงท่านสมัคร email ขึ้นต่างหากเป็นสมุดจดศัพท์ส่วนตัว online ก็ดีนะครับ

- - - - -เว็บที่เป็นแหล่งค้น - - -- - -

เว็บเสียงอ่าน: http://www.howjsay.com/
วิธีทำก็คือ
1. ไปที่เว็บ http://www.howjsay.com/
2. พิมพ์คำศัพท์ และคลิก Submit
3. Copy URL Address มา paste ใน สมุดจดศัพท์ส่วนตัว online ของท่าน

เว็บคำอ่าน: http://www.cyberdict.com/dict_english_th.php

คำศัพท์: จากที่ท่านอ่านพบ หรือได้ยินมา

ประเภทของคำ: พิจารณาแล้วกันว่า คำที่ท่านอ่านพบ หรือได้ยินมา และต้องการเอามาลงในสมุดจดศัพท์ส่วนตัวนี้เป็นคำอะไร เช่น เป็น noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction,

ตัวอย่าง จากเว็บ Dictionary อังกฤษ – อังกฤษ ข้างล่างนี้:
Oxford: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th

Longman:
http://www.ldoceonline.com/

Cambridge:
http://dictionary.cambridge.org/

Cobuild:
http://eedic.naver.com/

WordWeb:
http://www.wordwebonline.com/

เว็บคำแปล จากดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย:
http://www.cyberdict.com/dict_english_th.php
http://lexitron.nectec.or.th/index.php

ท่านอาจจะคิดว่า แค่จำศัพท์คำเดียวทำไมต้องวุ่นวายปานนี้ เชื่อผมเถอะครับ ลงทุนแค่นี้จับว่าจิ๊บจ๊อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์มากมายที่จะได้รับในอนาคต

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: