Sunday, November 4, 2007

[365]เรียนพูด 100 ประโยคพื้นฐาน 49 ภาษาทั่วโลก ฟรี!

สวัสดีครับ
แม้ว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการพูดกับคนต่างชาติ แต่ถ้าหากว่าเขามิได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ถ้าเราสามารถพูดภาษาแม่ของเขาได้เพียงนิดหน่อย ก็จะสร้างความรู้สึกที่ดี ความประทับใจ และเพิ่มการผูกมิตร


ที่เว็บนี้ http://www.linguanaut.com/ เขามี100 ประโยคพื้นฐาน ใน 49 ภาษาทั่วโลกให้เราฝึกอ่าน-ฝึกพูด และแม้ว่าจะมีคำอ่านมาให้ เราก็อาจจะออกเสียงเพี้ยนไปไม่ถูกต้อง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ถ้าเราต้องพูดกับคนภาษาใด ก็ print ภาษานั้นออกมาเลย ตอนคุยกับเขาถ้ามีโอกาสก็อาจจะถามเขาว่า คำนั้นคำนี้ออกเสียงยังไงจึงจะถูกต้อง เรื่องของเรื่องก็คือว่า การเรียน-การสอนภาษาเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็น small talk ที่ผูกสัมพันธ์ได้ดียิ่ง ไม่เหมือนการพูดเรื่องการเมืองหรือความเชื่อทางศาสนาที่พูดไปพูดมาอาจจะขัดใจกันได้ง่าย ๆ

ท่านเห็นไหมครับว่า แม้ว่าเราจะเรียนภาษาอื่น แต่เราก็ต้องเรียนผ่านภาษาอังกฤษ ผมรู้สึกว่าคนในโลกทุกวันนี้ จะต้องพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือภาษาแม่ของตัวเองและภาษาอังกฤษ ผมกำลังคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คนรุ่นต่อไป หรือ next generation ในอนาคตไม่ไกลข้างหน้า จะต้องถูกสถานการณ์ของโลกบังคับให้พูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา อย่างน้อยก็ประโยคพื้นฐาน ภาษาต่างชาติเมื่อก่อนอาจจะเป็นวิชาเลือก แต่ตอนนี้สำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานของผม มันกลายเป็นวิชาบังคับไปแล้ว ไม่ใช่ครูหรือโรงเรียนบังคับ แต่โลกยุคใหม่มันบังคับให้เราต้องเรียน ท่านผู้อ่านคิดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: