Monday, August 13, 2012

[2349] เรียนแกรมมาร์กับ harcourtschool.comสวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเรื่องการเรียนแกรมมาร์กับ harcourtschool.com มาฝาก โดย 2 ลิงค์ข้างล่างนี้ แม้เนื้อหาจะเน้นเรื่องแกรมมาร์ แต่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษสั้น ๆ ให้ท่านฝึกอ่าน (reading), มีไอคอนรูปลำโพงให้ท่านคลิกฝึกฟัง (listening) และถ้าท่านฝึกออกเสียงพูดประโยคนั้นตามที่ได้ฟัง(หลายเที่ยว) ก็เป็นการฝึกพูด (speaking) สรุปก็คือ ฝึกครั้งดียวได้หลายทักษะ ท่านอย่าดูถูกการฝึกทักษะเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้นะครับ ถ้าฝึกต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ มันก็จะค่อย ๆ สะสมเป็นทักษะใหญ่ไปเองโดยไม่รู้ตัว

ท่านอาจจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Shockwave Player เพื่อใช้เว็บนี้
ที่นี่ครับ: http://get.adobe.com/shockwave/

เชิญครับ....
Grammar Gold
Grammar Park

พิพัฒน์

No comments: