Friday, May 25, 2012

[2262] แนะนำ VOA Special English – อีกครั้งสวัสดีครับ


เว็บเรียนภาษาอังกฤษ VOA Special English เป็นเว็บที่ดีมาก ๆ สำหรับทุกท่าน ในการฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ถ้าให้ผมแนะนำอย่างครบถ้วนคงต้องใช้เวลานานทีเดียว จึงอยากให้ท่านเข้าไปคลิกสำรวจด้วยตัวเองดีกว่า ท่านอาจจะไม่ชอบทุกเรื่อง  แต่ผมเชื่อว่าต้องมีหลายเรื่องที่ท่านชอบ และบางเรื่องที่ท่านชอบมาก ๆ   

ดิก อังกฤษ-ไทย;  ไทย - ไทย
 
พิพัฒน์

No comments: