Thursday, September 4, 2008

[786] อ่าน Story ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

สวัสดีครับ
ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ผมถูกสอนจากหลายที่หลายทาง ทั้งจากผู้คนและจากหนังสือว่า การอ่านประวัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลก หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ ในชีวิตจะช่วยทำให้เราได้แง่คิด ตัวอย่าง หรือแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยผลักดันให้ชีวิตของเราดีขึ้น มีบางยุคบางสมัยที่ผมเห็นหนังสือพวกนี้ออกมามากมายในร้านหนังสือ

แต่ผมต้องขอสารภาพกับท่านผู้อ่านตรงนี้ว่า...คลิกอ่านต่อ

No comments: