Wednesday, September 10, 2008

[797]หาประโยคตัวอย่าง Th-En & En-Th ได้จากที่ไหน

สวัสดีครับ
ทุกวันนี้คุณภาพของดิกชันนารีที่มีขายในท้องตลาดดีกว่าสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นอย่างเทียบกันไม่ได้เลย ดิกชันนารีสมัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย ไม่เพียงแต่แปลศัพท์เป็นคำ ๆ เท่านั้น แต่ยังพยายามบรรจุวลีและคำประสมเข้าไปด้วย ผลต่างก็คือในขณะที่คนรุ่นผมเมื่อต้องใช้วลีหรือคำประสมแปลก ๆ ก็ต้องมานั่งคิดเองว่า ภาษาอังกฤษมันคือคำว่าอะไร แต่คนรุ่นนี้ก็ไม่ต้องลำบากมากเพราะมีผู้รู้รวบรวมแปลมาจากดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษเลย และก็เช่นเดียวกันดิกชันนารีอังกฤษ – อังกฤษสมัยนี้ก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง database จึงทำให้ทุกอย่างดีกว่าสมัยก่อนในทุกเรื่อง...คลิกอ่านต่อ

No comments: