Saturday, September 6, 2008

[791] ฝึกฟังทีละประโยคกับดิก Longman

สวัสดีครับ
ในอินเตอร์เน็ตมีหลายเว็บดิกหลายเว็บที่ให้เราฟังคำอ่านของศัพท์เป็นคำ ๆ แต่ไม่มีดิกเล่มไหนเลยที่ให้เราฟังคำอ่านของประโยคหรือวลีตัวอย่างที่เขาโชว์ให้เราดู จะมียกเว้นก็ดิก Longman เท่านั้นที่ให้เราฟังคำอ่านของประโยคหรือวลีตัวอย่าง แต่ก็เฉพาะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว d และ s เท่านั้น...คลิกอ่านต่อ

No comments: