Friday, February 3, 2012

[2123] ดาวน์โหลด หนังสือ และ โปรแกรม My First Word Board Book

สวัสดีครับ

หนังสือภาพศัพท์ My First Word Board Book เป็นหนังสือที่ดีมาก ช่วยในการจำศัพท์พื้นฐาน  329 คำ  ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ชั้นประถมต้น 


ดาวน์โหลดหนังสือ

อ. ยุทธนา ได้นำภาพศัพท์ในหนังสือมาทำเป็นโปรแกรม ซึ่งช่วยทำให้จำศัพท์ในเล่มได้เร็วขึ้น สนุกขึ้น และจำได้นาน ไม่ลืมง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเสียงอ่านคำศัพท์ให้ฟังด้วย จึงทำให้มีทั้งภาพให้ติดตา และเสียงให้ติดหู และสามารถฝึกออกเสียงตามให้ติดปาก

ดาวน์โหลดโปรแกรม

อ. ยุทธนา ได้เขียนคำชี้แจงการใช้โปรแกรมอย่างละเอียด ที่ลิงค์นี้

ผมเองเข้าไปเล่นแล้ว และมีความเห็นว่า แม้ท่านที่โตเป็นผู้ใหญ่และรู้ศัพท์เหล่านี้ทุกคำแล้ว ผมก็อยากให้ท่านลองเข้าไป….
-ฝึกฟัง
-ฝึกพูด
-ฝึกนึกคำศัพท์เมื่อเห็นภาพ
 มันท้าทายดีนะครับ   ลองดูซีครับ  สนุกดี
ขอบคุณ อ. ยุทธนา มาก ๆ ครับ

พิพัฒน์

No comments: