Friday, February 2, 2007

[50] เว็บนี้เพื่อเด็กโดยเฉพาะครับ

สวัสดีครับ
เว็บนี้ http://www.web-books.com/Language/Inter0/English_Main.htm
เหมาะมากครับ สำหรับน้อง ๆ ที่เริ่มเรียนศัพท์ระดับพื้นฐาน เพราะช่วยทั้งการอ่านและการฟัง อย่างเพลิดเพลิน ถ้าเล่นบ่อย ๆศัพท์จะเพิ่มขึ้นหลายคำได้อย่างรวดเร็ว แถมยังฟังรู้เรื่อง และ ออกเสียงตามได้อีกด้วย

ท่านจะสังเกตเห็นว่า ที่คอลัมน์ซ้ายมือ มีเป็นช่อง ๆ 3 X 9 = 27 ช่อง แต่ละช่อง คือ 1 ประเภทของภาพ
ตอนเริ่มเล่น ก็ให้คลิกภาพใดภาพหนึ่งใน 27 ภาพซ้ายมือ
มีปุ่มให้เล่น 3 ปุ่ม คือ
1. Writing Test: http://www.web-books.com/Language/Inter0/Pages/TestW/Default.htm ให้คลิกภาพที่ตรงกับคำศัพท์

2. Basic Lesson: http://www.web-books.com/Language/Inter0/Pages/Book/Default.htm คลิกที่ภาพ ก็จะมีเสียงศัพท์ของภาพนั้น

3. Listening Test: http://www.web-books.com/Language/Inter0/Pages/TestS/Default.htm คลิกที่รูปลำโพงเพื่อฟังเสียง และคลิกที่ภาพให้ตรงกัน

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 comment:

Anonymous said...

ขอบคุณนะคะ ดีมากเลยค่ะ