Sunday, February 25, 2007

[77] อ่าน-เขียน Web Board ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
แหล่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปอ่าน & แสดง ข้อมูล & ความคิดเห็น นอกเหนือจากสื่อมวลชนตามปกติ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ แล้ว Web Board หรือ Blog ที่มากับอินเตอร์เน็ต เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เปิดโอกาสอย่างมหาศาลเพื่อกิจกรรมนี้

ผมขอชวนทุกท่านเข้าไปที่เว็บบอร์ด หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับของเมืองไทย หนังสือพิมพ์ The Nation และ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ที่นี่ครับ
The Nation: http://blog.nationmultimedia.com/
Bangkok Post: http://www.bangkokpost.com/blogs/

ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Web Board หรือ Blog ก็คือ ท่านจะได้อ่านหลากหลายความคิดเห็น ข้อมูล เรื่องเล่า ซึ่งมีไม่น้อยที่ต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ท่านอ่านหรือทีวีที่ท่านชมอยู่เป็นประจำ และมีเสรีมากกว่าในการเขียน ฉะนั้น คุณภาพของเนื้อหาและการใช้ภาษาอังกฤษขอให้อยู่ในวินิจฉัยของท่านครับ และแน่นอนว่า ท่านจะได้ฝึกการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษด้วยครับ

อีก 1 เว็บครับข้างล่างนี้ ที่รวบรวมกว่า 160 Blog ที่เขียนเกี่ยวกับเมืองไทย น่าสนใจอย่างยิ่งครับ
http://www.thailandvoice.com/

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com