Saturday, February 17, 2007

[59] อ่าน “ธรรมบท” เพื่อธรรมรสและอรรถรส

สวัสดีครับ
คัมภีร์สูงสุดของทางศาสนาที่เรียกว่า Scripture นั้น ทั้งของชาวคริสต์และอิสลามมีเพียงเล่มเดียว คือ Bible และ Qur’an เขาถือติดมือไปมาได้สะดวก ส่วนชาวพุทธเรามีพระไตรปิฎกเล่มโต ๆ ถึง 45 เล่ม แม้จะเลือกเล่มที่บางที่สุดมาถือติดมือเวลาเดินทาง ก็ยังหนาและหนักเกินขนาดอยู่นั่นเอง

แต่ผมได้ยินผู้รู้กล่าวไว้ว่า “ธรรมบท” ซึ่งมีความหนาอยู่ไม่กี่หน้าในพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 กลับเป็น Buddha’s Teachings ที่ชาวโลกอ่านมากที่สุด เพราะความไพเราะของภาษา และเพราะเนื้อหาธรรมะที่เป็นสากลและกินใจ

หนังสือ ธรรมบทนี้ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ได้แปลจากภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างไพเราะมากในชื่อ “พุทธวจนะในธรรมบท(The Buddha's Words in the Dhammapada)” ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กไม่หนานักพอถือไหว ขณะนี้น่าจะยังมีเหลืออยู่บ้างตามร้านหนังสือ

ถ้าท่านชอบธรรมะและภาษาอังกฤษ ผมเสนอว่า ท่านสามารถปฏิบัติต่อหนังสือเล่มนี้ได้ 2 วิธี คือ
1. เป็นหนังสือถือติดมือเดินทาง ขึ้นเหนือลงใต้ คว้ามาเปิดอ่านได้
2. เป็นหนังสือที่วางไว้ที่หัวเตียง เอวไว้อ่านทุกวันก่อนล้มตัวลงนอน นอนจะไม่ฝันร้าย เพราะมีสติและสมาธิ

แต่ที่แน่ ๆ ถ้าท่านหาซื้อไม่ได้ ในเว็บไซต์มีให้ท่านอ่านฟรี ๆ แน่นอน ไปที่นี่ครับ
http://www.siamsouth.com/smf/index.php?board=87.0  
= “ธรรมบท” มีอยู่ทั้งหมด 423 บท เมื่อเข้าไปในเว็บแล้ว ที่คอลัมน์ซ้ายมือท่านจะเห็นหมายเลขและชื่อของบทที่เขาเลือกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านอ่าน
= แต่ถ้าท่านต้องการอ่านไล่ไปทีละบทตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทสุดท้าย ก็ให้คลิกที่ลูกศรหัวลงใต้คำว่า “สารบัญธรรมบท ตัวอย่าง” แล้วคลิก “รวมทุกหมวด” ก็จะปรากฏทุกบทเรียงกันไปตั้งแต่บทที่ 1 - 433
= แต่ถ้าท่านประสงค์จะอ่านหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ ก็ให้คลิกเลือกเฉพาะหมวดนั้น ก็จะปรากฎทุกบทที่อยู่ภายใต้หมวดนั้นทั้งหมวด
ถ้าท่านอ่านเพียงวันละ 1 - 2 บท (บทละ 4 บรรทัดสั้น ๆ ) ก่อนสิ้นปีท่านอ่านจบเล่มแน่นอน

ทุกบทจะมี 3 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ภาษาบาลี – ผมอ่านไม่รู้เรื่อง ขอผ่านครับ
- ส่วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ผมเห็นว่าท่านอาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก แปลได้งดงามมาก ทั้งเนื้อหาและวรรณศิลป์

ในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ท่านจะสังเกตได้ว่า บ่อยครั้งที่ท่านผู้แปลไม่ได้เขียนเรียงไปตาม format ปกติ คือ ประธาน – กริยา – กรรม แต่ท่านอาจจะเรียงผิดแปลกออกไป แต่ไม่ผิดวรรณกรรมและไม่ผิดไวยากรณ์

การอ่านธรรมบทเล่มนี้ จะได้ทั้งรสธรรมะ รสภาษา และรสวรรณศิลป์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับ

ท่านใดต้องการไฟล์ หนังสือ "ธรรมบท" ทั้งเล่ม เชิญไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
Dhammapada

พิพัฒน์
แจ้งลิงค์ตายหรือขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com ครับ

No comments: