Tuesday, February 13, 2007

[55] ศึกษาอังกฤษจาก Voice of America

สวัสดีครับ
ถ้านับเว็บของสำนักข่าวทางด้านประเทศอังกฤษ ผมคิดว่าเว็บการสอนภาษาของ BBC นั้นอยู่ในอันดับแนวหน้า : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

แต่ถ้านับสำนักข่าวของอเมริกัน ผมคิดว่าเว็บ Special English ของVOA น่าสนใจอันดับแรก น่าสนใจเพราะอะไร
1. เขาใช้ศัพท์ที่พบบ่อย ประมาณ 1,500 คำเท่านั้น: http://www.manythings.org/voa/words.htm
2. ข่าวที่ฟังจากเว็บนี้เป็น low speed คืออ่านข่าวอย่างชัดและช้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกหัดฟัง สำเนียงและสำนวนภาษาอังกฤษ
3. หลาย ๆ ข่าว มีไฟล์เสียงให้ฟัง และ script ข่าวให้อ่านพร้อมกันไป

เราสามารถใช้เว็บนี้เป็นเว็บประจำในการฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ได้แก่
(1) เข้าไปทำ test หรือเล่มเกมสนุก ๆ ทางภาษา ซึ่งมีมากมายเหลือเกิน เกมเหล่านี้ช่วยให้ท่านจำศัพท์และใช้ศัพท์ 1,500 คำพื้นฐานนี้ได้อย่างมั่นใจ:
ก. From manythings.com: http://www.manythings.org/e/voa.html
ข. Word and Their Stories: http://www.manythings.org/e/voa.html
ค. Games with Words: http://www.voanews.com/specialenglish/english_word_games.cfm
ง. Other Resources: http://www.voanews.com/specialenglish/other_resources.cfm
จ. From vocaboly.com: http://www.vocaboly.com/vocabulary-test/

(2) เข้าไปอ่านข่าว หรือฟังข่าวภาคภาษาไทย ที่ช่วยฝึกภาษาอังกฤษไปในตัว: http://www.voanews.com/thai/

(3) เข้าไปอ่านและฟังข่าวรายวัน: http://www.voanews.com/specialenglish/

(4) คลิกเพื่อฟังสรุปข่าวรายวัน low speed (World News): http://www.voanews.com/real/voa/english/spec/specengla.ram

(5) เข้าไปอ่านข่าวย้อนหลัง ซึ่งมี file เสียงให้ฟังพร้อมกันไปด้วย
ก. http://www.voanews.com/specialenglish/words_and_their_stories.cfm
ข. http://www.voanews.com/specialenglish/archive/index.cfm
InterelaDSD

No comments: