Tuesday, June 5, 2012

[2274] แนะนำ หลาย Playlist ของ youtube.com- ormschool


สวัสดีครับ

เว็บ youtube.com- ormschool
คือที่นี่: http://www.youtube.com/user/ormschool 
มี 2 list คือ list 1 และ list 2


มีหลายลิงค์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ศึกษา ถ้าให้ผมแนะนำโดยละเอียดก็คงลำบาก ท่านเข้าไปดูเองดีกว่าครับ มันเยอะ

ท่านเจอลิงค์ไหนที่ชอบใจ  ก็ทำ Favorite หรือ Bookmark ไว้เลยแล้วกันครับ
พิพัฒน์ 
e4thai@live.com

No comments: