Sunday, June 17, 2012

[2290] แนะนำวิธีหาเว็บและไฟล์, สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง, online และ offlineสวัสดีครับ

บล็อก www.e4thai.com  เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2549 บริการที่บล็อกนี้มีให้ท่านผู้อ่านก็คือ

1.แนะนำเว็บ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง, online (ขณะต่อเน็ต)

2.แนะนำไฟล์ ให้ท่านดาวน์โหลด, สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง  offline (ขณะที่ไม่ได้ต่อเน็ต)

3.ให้คำแนะนำและกำลังใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง  

สำหรับข้อ 1 แนะนำเว็บ และ ข้อ 2 แนะนำไฟล์ ให้ดาวน์โหลด - - 2 ข้อนี้มันมีมากมายมหาศาล สุดลูกหูลูกตา แนะนำเท่าไรก็ไม่หมด

วันนี้ผมจึงอยากแนะนำเว็บที่ท่านสามารถเข้าไปหาของพวกนี้ได้ด้วยตนเอง  เพราะว่าสิ่งที่ผมหยิบมาแนะนำท่านอาจจะไม่ถูกใจท่านเต็มที่ หรือแนะนำแล้วอาจจะตายใช้การไม่ได้ จึงขอแนะนำเครื่องมือให้ท่านใช้งานดังต่อไปนี้

1.แนะนำเว็บ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง, online (ขณะต่อเน็ต)
เว็บนี้เขาแนะนำเว็บเรียนภาษาอังกฤษที่คัดเลือกมาแล้วว่าคุณภาพดี
2.เว็บนี้  ให้ท่านพิมพ์ key word ลงในช่อง search หาไฟล์ดาวน์โหลดสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ ตามที่ท่านต้องการ

พิพัฒน์

No comments: