Wednesday, June 13, 2012

[2283] เว็บภาษาอังกฤษสำหรับ kid, student, learner



สวัสดีครับ


มีเว็บภาษาอังกฤษ ดัง ๆ หลายเว็บที่เขาบอกว่า เป็นเว็บสำหรับเด็ก(kids), สำหรับนักศึกษา (student), และเว็บภาษาอังกฤษง่าย ๆ (learning, simple)

ท่านลองเข้าไปสำรวจดูสักหน่อยซีครับ
คิดอย่างนี้แล้วกันครับ ว่าถ้านี่คือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานนานาชาติ ทักษะภาษาอังกฤษของเรา เมื่อเทียบกับเขาแล้ว อยู่ระดับไหน  
.....บางทีเราอาจจะต้องพยายามมากขึ้นอีกนิดนึง

เว็บสำหรับเด็ก(kids)
http://www.timeforkids.com/

เว็บสำหรับนักศึกษา   (student)

เว็บภาษาอังกฤษง่าย ๆ (learning, simple)
  
พิพัฒน์

No comments: