Sunday, June 17, 2012

[2291] อองซานซูจี ขึ้นรับรางวัลโนเบล ย้อนหลัง 21 ปี

 
อองซานซูจี ขึ้นรับรางวัลโนเบล ย้อนหลัง 21 ปี

สำนักข่าวไทย:  


Bangkok Post: 
คลิกดูวีดิโอ:  
คลิกอ่านสุนทรพจน์
เรื่องของอองซานซูจี ในบล็อกนี้:

No comments: