Sunday, June 10, 2012

[2280] phrasemix.com – เว็บสอนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันจริง ๆ


สวัสดีครับ

เว็บ phrasemix.com – ซึ่งสอนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันจริง ๆ เป็นเว็บสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับ  advanced ซึ่งต้องการศึกษาคำศัพท์ วลี ประโยค ที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันจริง ๆ

อ่านคำแนะนำเว็บ http://edition.englishclub.com/awards/soy/2011-phrasemix/

เข้าไปศึกษาที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ:

แถม

เว็บที่คล้าย ๆ กับ phrasemix.com 


แถม 11 มิย 55:
 
พิพัฒน์

No comments: