Thursday, May 10, 2007

[158] โปรแกรมสอนลูกพูดภาษาอังกฤษ Free !

สวัสดีครับ
วันนี้ผมมีโปรแกรมฟรี (freeware)มาแนะนำครับ เป็นโปรแกรมที่มีทั้งภาพ และเสียง และตัวหนังสือ สั้น ๆ – ง่าย ๆ เพื่อสอนลูกให้หัดออกเสียงและพูดภาษาอังกฤษ มีชื่อว่าโปรแกรม ABC KID GENIUS

สำหรับท่านบิดามารดา หรือครูอาจารย์ที่สอนหนู ๆ ที่เพิ่งเริ่มหัดออกเสียงภาษาอังกฤษตั้งแต่ A.. B.. C.. โปรแกรมนี้เหมาะมากครับ

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมเบื้องต้น 7.5 MB:คลิก http://kidgen.net/downloads/index.htm

2. ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม อีก 2 โปรแกรมคือ:
- โปรแกรมคำศัพท์ 20 คำ 8 MB:คลิก 20 Free Words
- โปรแกรม story 1 เรื่อง 12 MB:คลิก 20 Free Story Pages
ทุกโปรแกรม เมื่อ download เสร็จแล้ว ให้ install

เวลาเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
-คลิกที่ auto เพื่อฝึกฟัง/ฝึกพูดตาม;
-คลิกที่ Help เพื่อฝึกพิมพ์/เขียน;
-เคาะที่ Enter หรือคลิก Next เพื่อไปยังหน้าหรือคำต่อไป

สำหรับท่านที่พ้นวัยเด็กแล้ว แต่ลืมภาษาอังกฤษไปเกลี้ยงแล้ว จะเล่นกับโปรแกรมนี้ก็ดีเหมือนกันครับ

แถม: เล่นเกมภาษาขณะ online: Free Games

พิพัฒน์
[แจ้งลิงค์ขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย ใต้บรรทัดนี้]
* * * * *
หัวข้อที่น่าจะช่วยเด็ก ๆ ฟิตภาษาอังกฤษได้เช่นกัน
[135] อ่าน picture story กับเด็ก ๆ
[98] เชิญดาวน์โหลดดิกดีไปให้เด็กเล่น
[50] เว็บนี้เพื่อเด็กโดยเฉพาะครับ

No comments: