Tuesday, May 1, 2007

[155] เว็บสำหรับท่านที่ชอบอ่านเรื่องแปล

สวัสดีครับ
ผมเห็นว่ามีหลายท่านชอบอ่านเรื่องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จึงพยายามหาเว็บแปลนิยายฝรั่งแต่ก็หาไม่พบ แต่ที่พบและดีมาก ๆ เป็นเว็บแปลเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คือ
http://www.wanakam.com/
[ http://www.wanakam.com/title.asp ]

แล้วก็เจออีก 2 – 3 เว็บ แปล คำคม สุภาษิต เพลง จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
http://www.hamanan.com/sumnuan/
เนื้อเพลงอังกฤษ-ไทย
คำคม... (มีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

แต่ก็โชคดีครับ ผมไปพบหลายเว็บอยู่เหมือนกัน ที่เนื้อหาตรงกันข้าม คือแปลเรื่องจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ ข้างล่างนี้ครับ
1: เรื่องสั้นดัง ๆ หลายเรื่อง
http://seasrc.th.net/bitext/
http://www.thaifiction.com/english/01anthologie.htm#arkartdamkeung
http://tinyurl.com/39d6a http://www.thaifiction.com/english/list.html

2. ประวัติสุนทรภู่ และเรื่องย่อพระอภัยมณีเป็นภาษาอังกฤษ
http://members.tripod.com/sakchaip/bookworm/sunthorn/

3. รามเกียรติ์ภาคภาษาอังกฤษ
http://tinyurl.com/2fvj6

4. งานแปลกวีนิพนธ์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ที่น่าสนใจคือ โคลงโลกนิติ
http://www.suphawut.com/translations/masterpieces/seni/index.htm

5. แปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดย ศุภวุฒิ วาทบัณฑิตกุล มีหลายเรื่อง
http://www.suphawut.com/site_map.htm

6. สุภาษิตไทย แปลเป็นอังกฤษ
Proverbs Prove the Point, Part 1
Proverbs Prove the Point, Part 2
Proverbs Prove the Point, Part 3
Proverbs Prove the Point, Part 4
Proverbs and sayings
สุภาษิต คติพจน์ คำพังเพยและสำนวนไทย-อังกฤษเปรียบเทียบ

7. นิทาน, นิยาย, เรื่องเล่า สนุก ๆ แปลจากไทยเป็นอังกฤษ เช่น นางนาค ประวัติวังหน้า บั้งไฟพญานาค
http://www.thaifolk.com/scripts/literate1_e.asp

ได้อ่านสำนวนเปรียบเทียบไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย ก็สนุกดีนะครับ แถมได้พัฒนาทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย
พิพัฒน์

2 comments:

Anonymous said...

ขอบคุณน่ะครับ

Anonymous said...

ดีมากๆ ค่ะ..มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ..แต่ภาษาอังกฤษไม่ถึงขั้นดี..อยากถ่ายทอดเรื่องราวไทยๆ
ให้เขาได้ฟังบ้าง..บล็อกของคุณช่วยได้มากเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ :-)