Saturday, May 26, 2007

[191] ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาช่าง

สวัสดีครับ
เว็บ “โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มีกิจกรรมช่วยพัฒนาศัพท์ช่างที่น่าเข้าไปศึกษาทีเดียว
ที่เว็บนี้ครับ http://www.english4vec.com/index1.html

ขออนุญาตคุยสักนิดนะครับ
ทุกท่านที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานคงทราบดีว่า ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน จะต้องใช้ศัพท์ทั้งนั้น อย่างน้อยต้องรู้ศัพท์พื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนศัพท์ที่หรูหราขึ้นไปถึงเวลาใช้งานก็เดา ๆ เอามั่งก็ได้

เรื่องของเรื่องก็คือว่า การจะจำศัพท์สัก 1 คำก็ต้องยอมลงทุนบ้าง คือ ต้องยอมคลุกคลีอยู่กับศัพท์ เช่น
ฟัง: ให้เสียงของศัพท์ที่คนอื่นพูดผ่านเข้าไปในหูของเราบ้าง
ดู: ถ้าเป็นศัพท์สิ่งของ การได้ดูภาพผ่านตา ทำให้เข้าใจ และจำได้ง่าย และจำได้นาน
พูด: ให้เสียงของศัพท์ที่เราพูดเองมีโอกาสไหลออกมาจากปากของเรา
อ่านและท่อง: ให้ศัพท์และประโยคที่ใช้ผ่านลูกกะตาของเรา
เขียน: ให้มือของเรามีโอกาสลูบคลำสัมผัสศัพท์แต่ละคำบ้าง (คือ เอาศัพท์มาแต่งประโยค)
ได้ประลองกำลังกับศัพท์ โดยการทำแบบฝึกหัดหรือเล่นเกม ทำให้เรามีกำลังมากขึ้น ไม่จนแต้มง่าย ๆ

ที่เว็บนี้ english4vec.com อาจารย์ที่ทำเว็บช่วยให้นักศึกษาช่างได้คลุกคลีกับศัพท์มากพอสมควร ลองเข้าไปคลุกคลีดูสักหน่อยซีครับ

(1) Word4Vec อธิบายความหมายของศัพท์ มีประโยคตัวอย่างอังกฤษ-ไทย ที่เกี่ยวกับงานช่าง มีไฟล์ให้ฟังการออกเสียง มีภาพของคำศัพท์
http://www.english4vec.com/words4vec/words01.html

(2) Bonus Words อธิบายศัพท์ มีประโยคตัวอย่างอังกฤษ-ไทย
http://www.english4vec.com/bonus/bonus01.html

(3) Vocational Words มีศัพท์เกี่ยวกับ ธุรกิจ, รถยนต์, การนำเข้า-ส่งออก,คหกรรมศาสตร์,การศึกษาสายอาชีพ
http://www.english4vec.com/words.html

(4) Games hangman และ Crossword ที่มี hint เป็นภาษาไทย
http://www.english4vec.com/game.html

(5) มีลิงค์ที่น่าสนใจให้ทำกิจกรรมเพิ่มเติม
http://www.english4vec.com/link.html

ขอแนะนำเพิ่มเติม: [5] 'ดิกช่าง' ที่อาจช่วยท่าน

พิพัฒน์

[แจ้งลิงค์ขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย ใต้บรรทัดนี้]

No comments: