Friday, May 25, 2007

[185] รวม 'คำทับศัพท์' ฉบับสมบูรณ์

[ คลิกดู สารบัญ แยกประเภทหัวข้อ ]

สวัสดีครับ
เมื่อเราเอาคำในภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นผู้กำกับอย่างเป็นทางการในการใช้ภาษาของคนไทย วางกฎไว้ 2 อย่าง
1. ศัพท์บัญญัติ: คือบอกว่า ศัพท์ภาษาอังกฤษตัวนี้ จะเทียบด้วยภาษาไทยว่าอย่างไร เช่น คำว่า ‘constitution’ ใช้ ‘รัฐธรรมนูญ’ คำว่า ‘parliament’ ใช้ ‘รัฐสภา’ เป็นต้น ท่านบัญญัติไว้เพราะนะครับ
ผมพูดเรื่องนี้ไว้ที่นี่ครับ [164]เว็บ ‘ศัพท์บัญญัติ’...ที่อ้างอิงในการใช้ศัพท์...

2. การทับศัพท์: คือ แทนที่จะหาคำภาษาไทยมาเทียบ ก็เขียนเสียงอ่านภาษาไทยให้ตรงกับเสียงอ่านภาษาอังกฤษซะเลย ไม่ต้องมานั่งคิดให้ปวดหัว คำพวกนี้หลาย ๆ คำคนไทยก็ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เช่น ‘computer’ ออกเสียงว่า ‘คอมพิวเตอร์’ ‘virus’ ออกเสียงว่า ‘ไวรัส’ เป็นต้น ขืนคิดหาคำภาษาไทยมาเทียบ อาจจะเกิดผลคือ คนไทยไม่ยอมใช้ เพราะใช้แล้วไม่รู้เรื่องว่าคืออะไร เช่น ‘computer’ ซึ่งท่านตั้งคำว่า ‘คณิตกรณ์’ขึ้นเทียบนั้น คนไม่รู้เรื่องและไม่ยอมใช้ และอยากจะใช้ทับศัพท์มากกว่า

วันนี้ผมขอเอาเรื่อง ‘คำทับศัพท์’ มาเสนอทุกท่านครับ

1) หลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน http://tinyurl.com/yvvyv3

2. รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน รวบรวมไว้สมบูรณ์ทีเดียวครับ ที่นี่ http://tinyurl.com/2lrggg
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/thai_eng1.htm

3. คำทับศัพท์อังกฤษ - ไทย ในสารานุกรมวิกิพีเดีย:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4. download ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ที่เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าชื่อประเทศอื่น หรือเมืองหลวงของประเทศนั้นเขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างไร ดูที่นี่ครับ

5. และถ้าต้องการดูชื่อจังหวัด – อำเภอในประเทศไทย เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ก็คลิกดูได้ที่นี่ครับ download ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ กิ่งอำเภอ ได้ที่นี่

พิพัฒน์
[แจ้งลิงค์ขัดข้องได้ที่ pptstn@yahoo.com โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย ใต้บรรทัดนี้]

No comments: