Sunday, August 19, 2007

[268]เมื่อเข้าพักโรงแรม,shopping, เช่า apartment

สวัสดีครับ
ถ้าท่านไปที่ร้านหนังสือ หลายแห่งจะมีหนังสือและ CD ประเภท “ภาษาอังกฤษสำหรับ.....” หรือพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ สำหรับอินเตอร์เน็ตก็มีเว็บที่ให้อ่านและฟังบทสนทนาประเภทนี้เช่นกัน และวันนี้ผมขอแนะนำ 3 เรื่องครับ
1.พูดภาษาอังกฤษเมื่อเข้าพักโรแรม คลิก: At a Hotel
2.พูดภาษาอังกฤษเมื่อไป shopping คลิก: Shopping
3.พูดภาษาอังกฤษเมื่อเช่า Apartment: Renting an Apartment

ถ้าท่านเป็นพนักงานโรงแรม พนักงานขาย ผู้จัดการ apartment ที่พบลูกค้าต่างชาติ หรือมีหน้าที่ต้องรับรองชาวต่างชาติ เว็บนี้มีประโยชน์ครับ แต่ถึงแม้จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ศัพท์สำนวน พร้อมฝึกฟังฝึกพูดไว้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นั่นเอง
แถม: จาก Google Directory Listening and Speaking
พิพัฒน์

No comments: