Sunday, August 26, 2007

[276] ประโยคสำหรับบอกเส้นทางรถเมล์ให้แก่ฝรั่ง

สวัสดีครับ
ถ้าท่านเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่ง ญี่ปุ่น จีน แอฟริกัน หรือคนชาติไหนก็ตาม ยืนอยู่แถวป้ายรถเมล์ ทำท่าทางเหมือนกับจะหารถเมล์ขึ้นเพื่อไปปลายทาง แต่ก็ไม่แน่ใจ ท่านสามารถเสนอตัวให้ความช่วยเหลือแนะนำการขึ้นรถเมล์ได้

ที่หัวข้อนี้ [275] มาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกันหน่อยไหมครับ มีประโยคพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการบอกเส้นทางรถเมล์ให้แก่คนต่างชาติ ซึ่งผมลอกมาไว้ข้างล่างนี้ครับ

การบอกทาง (Telling Direction )

- Go straight.
( โก สเตร้ท )
ตรงไป

- Keep going straight.
(คีพ โกอิ่ง สเตร้ท )
ตรงไปเรื่อย ๆ

- Just go straight on. ....
( จัสท์ โก สเตร็ท ออน )
ตรงไปเรื่อย ๆ บน./ ยัง........

- Until you come ( get ) to the lake.
( อันทิล ยู คัม ( เก็ต ) ทู เธอะ เลค )
จนกระทั่งถึงทะเลสาบ

- The bank is on the left.
( เธอะ แบงค์ อิซ ออน เธอะ เล็ฟท )
ธนาคารอยู่ทางซ้ายมือ

- At the corner.
( แอท เธอะ คอร์เน่อร์ )
ตรงหัวมุม

- Turn
( เทิน )
เลี้ยว

- The first block.
( เธอะ เฟิสท์ บล็อก )
บล็อกแรก

- Left.
( เล็ฟท์ )
ด้านซ้าย

- right
( ไร้ท์ )
ด้านขวา


บอกเส้นทางโดยใช้รถประจำทาง
- Take a number 21 bus. That’ll take you pass…(บอกสถานที่ ) and then you get off at…
(เทค อะ นัมเบ่อร์ 21 บัส แธทอิล เทค ยู พาสท......... แอนด์ เธน ยู เกท ออฟ แอท
ไปรถประจำทางเบอร์ 21 ก็จะผ่าน....(สถานที่) จากนั้นลงรถที่..... (บอกสถานที่)

สำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้รถประจำทาง
- ขึ้นรถ = take / catch / get on
( เทค / แคช / เกท ออน
- ลงรถ = get off.
( เกท ออฟ )
- เบอร์รถ = bus number 21 / a number 21 bus
( บัส นัมเบ่อร์ 21 / อะ นัมเบ่อร์ 21 บัส )
(ข้อสังเกต เมื่อใช้ bus number 21 จะไม่มี article ‘ a ‘ นำหน้า)

- ป้ายรถเมล์ = bus stop
( บัส สตอพ )
- รถแล่นผ่านอะไรบ้าง = It will take you pass………
( อิท วิว เทค ยู พาส ) บอกสถานที่ว่าผ่านอะไร

การบอกระยะทาง ว่าอยู่ห่างแค่ไหน

- It’s about two kilometers from here.
( อิทส อะเบ้า ทู คิลอม'มิเทอะส ฟรอม เฮีย )
จากนี่ไปประมาณ 2 กิโลเมตร

- It’s about 200 meters from here.
( อิทส อะเบ้า ทู ฮันเดรด มี'เทอะส ฟรอม เฮีย )
จากนี่ประมาณ 200 เมตร

- It’s about a mile from here.
( อิทส อะเบ้า อะไมล์ ฟรอม เฮีย )
จากนี่ประมาณ 1 ไมล์

บอกเส้นทางโดยให้เดินไป

- Go straight ahead as far as the traffic lights. Then turn right .
( โก สเตร้ท อะเฮด แอส ฟา แอส เธอะ แทรฟฟิก ไล้ส เธน เทิน ไร้ท )
เดินตรงไป จนถึงสัญญาณ ไฟจราจร แล้วเลี้ยวขวา

- บอกจุดเริ่มต้น = You are here .
( ยู อาร์ เฮีย )
คุณอยู่ตรงนี้

- When you go out of the hotel……..
( เว็น ยู โก เอ้า อ๊อฟ เธอะ โฮเทล
เมื่อคุณออกจากโรงแรม.... จากนั้นก็ต่อด้วยข้อความต่อไปนี้

- เลี้ยวซ้าย /เลี้ยวขวา = Turn left/ turn right.
- ข้ามถนน = Cross over the road
- เดินตรงไป = walk along the road.
Walk straight on
Go straight on
- เดินผ่านโรงเรียน = Walk pass the school
Go pass the school
- เดินไปประมาณ 10 นาที = Walk for about 10 minutes

- สี่แยก = Intersection / crossroads
- สามแยก = Junction
- ไฟจราจร = Traffic lights
- สุดถนน = at the end of the road.
- ข้างขวา / ข้างซ้าย = on your right / left
- ติดกับโรงเรียน = next to school
- ก่อนถึงโรงเรียน = just before school
- มุมถนน = at the corner

แหล่งข้อมูล:
14) การบอกทาง ( Telling Direction )16) การบอกระยะทาง ว่าอยู่ห่างแค่ไหน17) บอกเส้นทางโดยใช้รถประจำทาง18) บอกเส้นทางโดยให้เดินไป

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: