Sunday, August 19, 2007

[269] วิธีค้นหาเว็บ ‘ศัพท์เฉพาะทาง–Technical Terms’

สวัสดีครับ
ผมเห็นว่า สาขาวิชาใดก็ตามจะมีศัพท์เฉพาะของตนเอง หรือ Technical Terms ซึ่งศัพท์เฉพาะนี้บางคำก็เป็นคำที่คนทั่วไปรู้จักและใช้กันทั่วไป แต่บางคำก็มีแต่เฉพาะคนวงในสาขานั้นเท่านั้นที่รู้จักและเข้าใจ

ปัญหาก็คือเมื่อเราซึ่งเป็นคนนอก(หรือเป็นคนในก็เถอะ)ต้องเข้าไปเรียนวิชาในสาขานั้น ๆ การจะรู้ศัพท์เฉพาะเหล่านี้ด้วยวิธีที่ง่าย ๆ ที่สุดก็คือเปิดดิกชันนารี

สำหรับเว็บดิกชันนารี online ที่ผมเห็นว่ามีศัพท์มากที่สุด (มีดิกใน database ถึง 937 เล่ม) ก็คือเว็บนี้ครับ http://www.onelook.com/ รองลงไปก็คือ yourdictionary.com http://www.yourdictionary.com/specialty.html#table หรือ http://www.glossarist.com/ ซึ่งแยกดิกเป็นสาขาให้ค้น
แต่ก็บ่อยครั้งครับที่คำที่ต้องการค้นไม่มีใน เว็บดิกข้างบนนี้ หรือมีแต่ก็อธิบายสั้นเกินไปไม่รู้เรื่อง (งานที่ผมทำจำเป็นต้องรู้ศัพท์หลายสาขา) แล้วเวลาติดศัพท์ขึ้นมา จะไปถามใครล่ะครับ?

หลังจากที่ค้นหาอยู่พักหนึ่ง ก็พอจะได้คำตอบแล้วครับ จึงอยากจะแบ่งปันกับท่านผู้อ่านที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกับผม คำตอบก็ได้จากเน็ตนี่แหละครับ มี 3 แหล่งให้หาครับ

แหล่งที่ 1 ไปที่ Directory ของ Google ในหัวข้อ Dictionaries คลิกที่ By Subject
เมื่อเข้าไปแล้วให้มองหาดิกเล่มที่ท่านต้องการจากใต้หัวข้อ
1.Categories
2. Web Pages
3. ลองคลิกที่ View in alphabetical order เพื่อให้ Google ช่วยเรียงชื่อดิกตาม A B C D ….

ถ้าหา 3 ที่นี้แล้วยังหาดิกเฉพาะทางเล่มที่ท่านประสงค์ไม่พบ ให้ท่านเหลือบมองข้างบนที่ช่อง ”Search only in By Subject” แล้วพิมพ์ key word ที่ท่านคิดว่า น่าจะเป็นชื่อวิชาหลัก หรือสาขาย่อยของวิชานั้นลงในช่อง Search เพื่อค้นหาเว็บศัพท์เฉพาะทางนี้ ถ้าไม่ได้รับผลตามที่พิมพ์ค้น ลองเปลี่ยน key word เป็นคำอื่นที่คิดว่าอาจจะช่วยให้ Google หาได้ถูกทางยิ่งขึ้น

ถ้าท่านโชคดีก็อาจจะพบ เว็บที่พบอาจจะทำขึ้นเป็นเว็บดิกสาขานี้โดยเฉพาะ หรือเป็น glossary หรือ List ของคำศัพท์ที่เราจะค้นก็ได้

แหล่งที่ 2 เป็น Directory เช่นกันครับ แต่เป็นของ Yahoo และวิธีค้นก็เช่นเดียวกัน คือไปที่ Subject, CATEGORIES, SITE LISTINGS By Popularity – คลิก Next ที่ตอนล่างของหน้า , คลิกที่ Alphabetical เพื่อให้ Yahoo ช่วยเรียงชื่อดิกตาม A B C D …. สุดท้ายก็พิมพ์ key word ลงในช่อง Search เพื่อให้ Yahoo หาให้

แหล่งที่ 3: ยังมีอีก 1 วิธีในการค้นหาความหมายของศัพท์ที่ท่านต้องการ ดังนี้1. ไปที่ http://www.google.com/2. พิมพ์คำที่ท่านต้องการค้นหาความหมาย ตามแบบนี้ เช่น ท่านต้องการค้นหาความหมายของคำว่า Tsunami ก็พิมพ์ในช่อง search ของ Google ดังนี้ define:Tsunami [ อย่าลืมพิมพ์เครื่องหมาย : หลังคำว่า define นะครับ คือให้พิมพ์ define แล้วต่อด้วย : ทันที แล้วตามด้วยคำที่ท่านต้องการค้น จึงเป็น define:Tsunami ]- ให้ท่านดูผลที่ Google ค้นมาให้ ถ้าที่ลิงค์มีคำประเภท glossary, definition, vocabulary list, หรือคำอะไรเทือกนี้ ก็หมายความว่า มีเว็บบางเว็บเขาจัดคำที่ท่านค้นไว้ใน list ของคำศัพท์ เมื่อท่านคลิกที่ลิงค์นี้- นอกจากได้อ่านความหมายของคำที่ท่านค้นแล้ว ท่านอาจจะได้พบคำศัพท์อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ใน list นี้ เท่ากับช่วยขยาย scope ของการเรียนรู้- List ของคำศัพท์ที่เว็บนี้ อาจจะจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ความหมายที่ท่านอ่าน อาจจะถูกต้องหรือละเอียดมากกว่าที่ท่านพบในดิกชันนารีทั่วไปก็ได้ ให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บประกอบด้วย

เมื่อลองทั้ง 3 วิธีนี้แล้วก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นในการได้เว็บศัพท์เฉพาะทางที่ท่านต้องการ เมื่อได้แล้วทำ Favorite ไว้เลยครับ เดี๋ยวจะลืม จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีก

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

No comments: