Friday, August 24, 2007

[273]ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ จากประโยคตัวอย่าง

สวัสดีครับ
เมื่อเรารู้จักศัพท์คำใดเป็นครั้งแรก การที่จะจำศัพท์คำนั้นได้นาน ๆ อยู่ที่ว่า เรามีประสบการณ์กับศัพท์คำนั้นมากน้อยเพียงใด คือ ได้อ่านพบบ่อย ๆ, ได้ฟังบ่อย ๆ, ได้เอามาพูดหรือเขียนด้วยตัวเองบ่อย ๆ ขนาดไหน

มีเว็บดิกชันนารีคุณภาพสูงชื่อเสียงดังระดับโลกสำหรับใช้ศึกษาภาษาอังกฤษ ฟรี online อยู่ 8 เว็บที่มีทั้งคำจำกัดความ (definition) และ ประโยคตัวอย่าง (example) ไว้ให้พร้อมสรรพ 8 เว็บนี้ครับ

1. Oxford: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th
2. Longman: http://www.ldoceonline.com/
3. Cambridge: http://dictionary.cambridge.org/
4. COBUILD: http://eedic.naver.com/
5. MSN Encarta: http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
6. Newbury House: http://nhd.heinle.com/activities.aspx
7. WordWeb: http://www.wordwebonline.com/
8. American Heritage Dictionary: Dictionary

ใน 8 เว็บนี้ มีอยู่ 1 เว็บ ที่ผมอยากจะแนะนำเป็นพิเศษในฐานะที่มีประโยคตัวอย่างเยอะจริง ๆ เรียกว่าพอศึกษาประโยคตัวอย่างของศัพท์คำใดครบถ้วน ก็แทบจะคุ้นเคยกับศัพท์ตัวนั้นและจำได้ทันที คือเว็บนี้ครับ: COBUILD: http://eedic.naver.com/

เมื่อเข้าไปที่เว็บนี้แล้ว ให้ท่าน
1. พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการ เช่น friend และคลิกภาษาเกาหลีที่อยู่ท้ายช่อง Search นี้ (ดิก COBUILD เล่มนี้ เป็นดิก อังกฤษ – อังกฤษ แต่ทำไมมาอยู่ที่เว็บภาษาเกาหลี ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน) และอ่านความหมาย
2. คลิกที่คำว่า Example ซึ่งอยู่ใต้บรรทัด Search
3. ถ้าประโยคตัวอย่างมีเกิน 10 ประโยค ก็ให้คลิกที่เลข 1 2 3 4 5 ..... ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อศึกษาไปตามลำดับ

ประโยคตัวอย่างทั้งหลายแหล่ที่เว็บเขารวบรวมไว้ใน database ของเขานี้ เป็นประโยคธรรมชาติที่รวบรวมมาจากสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ ไม่ใช่ประโยคที่แต่งขึ้นมาเอง นอกจากเราจะได้เรียนรู้ความหมายที่หลากหลายของคำศัพท์แล้ว ยังได้เรียนรู้ลักษณะการนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งประโยคเพื่อใช้พูดและเขียน เรียนรู้วลี สำนวน และคำอื่น ๆ ที่มักจะใช้ควบคู่กับศัพท์คำนี้ เป็นต้น

การรู้เพียงแค่ความหมายของศัพท์ แต่ไม่มีประโยคตัวอย่างเก็บตุนไว้ ถึงเวลาจะใช้พูดหรือเขียนก็มักจะติดขัด คิดยังไงก็เค้นไม่ค่อยออก เพราะไม่มีตัวอย่างตุนไว้ใน database ของสมอง

เพราะฉะนั้น หากเราศึกษาประโยคเหล่านี้ไว้ให้เคยตาและเคยใจ เมื่อถึงนาทีที่เราจะต้องเอาศัพท์คำนี้ไปพูดและเขียนด้วยตัวเอง ประโยคตัวอย่างที่เราศึกษาตุนไว้นี้จะผุดขึ้นมาในสมองได้โดยอัตโนมัติ และเราจะสามารถพูดและเขียนออกไปได้เลย โดยไม่ต้องเค้นสมองมากนัก เนื่องจากมีประโยคตัวอย่างเหล่านี้เป็นแนวไว้ในสมองแล้ว

ขออวยพรให้ทุกท่านสามารถรู้ศัพท์อย่างครบวงจร คือ (1)รู้ความหมายของศัพท์เมื่ออ่านพบหรือได้ยิน และ (2)ใช้ศัพท์แต่งประโยคได้เมื่อถึงเวลาจะต้องพูดและเขียน

อย่าลืมแวะมา train ตัวเองที่เว็บที่บ่อย ๆ นะครับ: http://eedic.naver.com/

ก่อนจบ: เว็บ COBUILD dictionary นี้ ยังมีอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น
Phrasal verbs: 구동사
Idioms: 관용어
Thesaurus Index

เพิ่มเติม: เว็บแสดงประโยคตัวอย่าง เพียงพิมพ์ key word ลงไป
http://www.natcorp.ox.ac.uk/

พิพัฒน์

No comments: