Thursday, April 10, 2008

[585] list คำศัพท์แยกตามจำนวนตัวอักษร

สวัสดีครับ
พูดถึงเรื่องคำศัพท์ ผมเห็นว่าฝรั่งเขามีระบบการจัดทำสถิติที่ดีมาก เช่น list คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อย 1000 คำแรก, 2000 คำแรก, 3000 คำแรก, เรียงตาม a, b, c, d,…. หรือเรียงตาม frequency, หรือแบ่งตามลักษณะของคำ เช่น แบ่งเป็น noun, verb, adjective เป็นต้น

การแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยเอาสถิติมาเกื้อเช่นนี้ มีประโยชน์มากต่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพวกเราที่เป็นชาวต่างชาติ... คลิกอ่านต่อ

No comments: