Tuesday, April 22, 2008

[605] แนะนำวิธีเรียนภาษาอังกฤษจากเว็บฝรั่ง

สวัสดีครับ
ผมรวบรวม [45] เว็บฝรั่งสอนภาษาอังกฤษ.. ดีๆทั้งนั้น.... ไว้ที่นี่ จริงๆ แล้วเว็บดี ๆ พวกนี้มีมากมาย ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ ที่เอามาแนะนำเป็นเพียงส่วนน้อยนิดใน World Wide Web นี้ ผมว่าให้ผมแนะนำทุกวัน ๆ ละเว็บ ให้ผมแนะนำจนแก่ตายยังแนะนำไม่หมดเลยครับ เพราะเว็บดี ๆ เช่นนี้เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน

ผมขอเอาบางประเด็นมาคุย สำหรับบางท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเว็บพวกนี้... คลิกอ่านต่อ

No comments: