Saturday, April 19, 2008

[602] หนังสือดีในชีวิตของท่าน คืออะไร

สวัสดีครับ
เขามีการวิจัยกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันและได้ผลออกมาเป็น หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ผมลองไล่ดูก็เห็นว่ามีบางเล่มที่ผมเคยอ่านแล้ว และอีกหลายเล่มที่ผมไม่เคยอ่านหรืออ่านไม่จบ

พูดถึงหนังสือดีในชีวิตนี่นะครับ ผมได้ยินบางคนพูดว่า คลิกอ่านต่อ

No comments: