Monday, April 14, 2008

[592]ชมวีดิโอแนะการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน

สวัสดีครับ
ผมเคยแนะนำเว็บ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมขอแนะนำเว็บที่เป็นวีดิโอ เกี่ยวกับเรื่องนี้อีก...คลิกอ่านต่อ

No comments: