Monday, April 14, 2008

[593] ฝึกทำข้อสอบ Error Identification 950 ข้อ

สวัสดีครับ
ผมไม่ทราบว่าทำไมข้อสอบแกรมมาร์แบบ Error Identification จึงหาได้ยากนัก ใน World Wide Web เท่าที่เคยพบมักเป็นแบบ choice A, B, C, D

มาวันนี้แหละครับที่พบข้อสอบพร้อมเฉลยแบบ Error identification มีทั้งหมด 95 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 950 ข้อ... คลิกอ่านต่อ

No comments: