Saturday, April 12, 2008

[589] อ่าน 15 บทความเกี่ยวกับวันสงกรานต์

สวัสดีครับ
ผมอ่านหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ The Nation พบข่าวและบทความหลายชิ้นที่เขียนเกี่ยวกับวันสงกรานต์

เนื้อหาที่อ่านก็ไม่ต่างมากนักจากที่เคยอ่านมาทุกปี คือ สงกรานต์เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เป็นงานรื่นเริงที่สุภาพ เป็นโอกาสดีที่ได้เคารพขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นวันครอบครัว แต่ในระยะหลัง ๆ ได้เพิ่มการเป็นเทศกาลปาน้ำ กินเหล้า รถชน และคนตาย เข้าไปด้วย

ผมรวบรวมบทความและข่าวจาก หนังสือพิมพ์ bangkok Post และ The Nation เกี่ยวกับวันสงกรานต์ ได้ 15 ชิ้น ท่านใดสนใจเชิญคลิกเพื่ออ่านได้เลยครับ:วันสงกรานต์
พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

No comments: