Tuesday, June 3, 2008

658]เปิด dict หา‘ศัพท์’เปิด encyclopedia หา‘ศาสตร์’

สวัสดีครับ
ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่า ในการเรียนภาษาอังกฤษ ‘ศัพท์’ หรือ vocabulary เป็นสิ่งสำคัญ ถ้ารู้ศัพท์เสียอย่างเดียว การจะฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ก็กลายเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ารู้ศัพท์น้อยเกินไป อะไร ๆ ดูจะติดขัดไปหมด

ที่น่ายินดีก็คือ... คลิกอ่านต่อ

1 comment:

Anonymous said...

ขอขอบคุณเป็นw.ที่ช่วยได้มากตอนนี้อยู่ที่ uk อ่าน,ฟัง,เขียน ไม่ค่อยรู้เรี่อง ขอบคุณอีกครั้งที่สร้างw.ขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ