Friday, June 6, 2008

[663] เว็บแก้เบื่อ ชื่อ www.bored.com

สวัสดีครับ
เพราะคนเราต่างกัน สาเหตุที่ทำให้คนเรารู้สึกเบื่อจึงต่างกัน และสิ่งที่ทำให้คนเราหายเบื่อก็ต่างกันไปอีกเช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแน่ ๆ ก็คือ ทุกคนต้องการเบิกบาน ไม่ต้องการเบื่อหน่าย... คลิกอ่านต่อ

No comments: