Thursday, June 5, 2008

[661] ฝึกภาษาอังกฤษกับข่าว (ท่านที่ไม่ค่อยมีเวลา)

สวัสดีครับ
ที่ Blog นี้ ผมหาอะไรต่ออะไรมาให้ท่านฝึกเล่นเยอะแยะ ซึ่งอาจจะมากเกินไปสำหรับบางท่านซึ่งบ่นมาว่า ไม่รู้จะเลือกฝึกกับเว็บไหน

เอาอย่างนี้แล้วกันครับ ผมขอแนะนำ 1 เว็บสำหรับท่านที่ยังงงๆ อยู่ ไม่รู้จะเริ่มที่เว็บไหน หรือมีเวลาน้อย เว็บที่แนะนำนี้ ท่านสามารถฝึกได้ทุกทักษะ ทั้งฟัง – พูด – อ่าน - เขียนเว็บนี้ครับ:http://www.englishclub.com/listening/news.htm

ผมขอแปลคำแนะนำของเว็บให้ท่านอ่าน ประโยคต่อประโยค ข้างล่างนี้ครับ... คลิกอ่านต่อ

No comments: