Thursday, June 19, 2008

[677] ศัพท์ยากที่พบบ่อย 1,062 คำ

สวัสดีครับ
ผมรวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยแต่ค่อนข้างง่ายไว้มากพอสมควรที่ รวมลิงค์นี้ ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาได้แต่ถ้าท่านต้องการเขยิบระดับคำศัพท์ของท่านให้สูงขึ้นไป ผมขอแนะนำลิงค์นี้http://www.virtualsalt.com/vocablst.htmเขารวบรวมคำศัพท์ยากที่พบบ่อยไว้จำนวน 1,062 คำ คำว่าพบบ่อยผมหมายถึง พบในตำราทางวิชาการ หรือวารสารที่หนัก ๆ สักหน่อย

เรื่องของเรื่องก็คือว่า ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับศัพท์พวกนี้ ท่านจะรู้สึกว่าศัพท์อะไรก็ไม่รู้ เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น แต่ถ้าท่าน... คลิกอ่านต่อ

No comments: