Sunday, June 22, 2008

[680] ฝึกออกเสียงตามโฟเนติกส์

สวัสดีครับ
ท่านที่ต้องการศึกษาการออกเสียงคำศัพท์จากเน็ต ย่อมทำได้สะดวก เพราะเพียงพิมพ์คำที่ต้องการลงไปให้เว็บอ่าน ก็จะได้ฟังเสียงและฝึกออกเสียงตามได้แล้วไป
ที่ลิงค์นี้ครับ[388] เว็บออกเสียงศัพท์ สำเนียง อเมริกัน และ อังกฤษ

แต่ถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่หน้าเน็ต... คลิกอ่านต่อ

No comments: